Det sociale enzym - tanker om et velfærdssamfund

Tankerne bag "Det sociale enzym" er fostret af idéen om et moderne velfærdssamfund, hvor den sociale ansvarlighed er en gennemgående faktor.

 

 

En kærlighedserklæring!

Udgivelsen af "Det sociale enzym" som debatoplæg er et udtryk for en kærlighedserklæring til en moderne udgave af velfærdssamfundet.

 

Det moderne velfærdssamfund er et samfund, hvor vi står på skuldrene af de positive strukturer, der anes i disse år, og hvor opbruddet med det klassiske velfærdssamfund og konturerne af noget nyt tegnes.

 

Frivillige initiativer, markedskræfter og offentlige instanser

Jesper Nygårds tanker om et velfærdssamfund version 2.0 er modnet via arbejdet i KAB, hvor tiltag, der kombinerer frivillige initiativer med markedskræfter og fagligheden fra de offentlige instanser bliver mere og mere almindelige.

 

Hvis vi kombinerer disse tre faktorer - markedet, frivilligheden og staten - opstår der nemlig ofte nogle meget bæredygtige, værdifulde og succesrige projekter, der viser, at sammenhængskraften i samfundet sagtens kan styrkes - hvis vi gør det rigtigt og engageret.

Jeg drømmer om at fastholde og udvikle!

Fra indledningen til debatoplægget "Det sociale enzym":

 

"Ligesom mange andre drømmer jeg om at fastholde og udvikle et samfund med vækst, i balance og fyldt med mangfoldighed og velfærd. Et samfund, hvor vi fortsat passer på hinanden!

 

Efter min opfattelse handler det om at bringe de gode, gamle værdier i spil i en form, der passer til det 21. århundrede. Det er f.eks. værdierne om lige muligheder, fællesskab, ansvarlighed, tolerance, ligestilling, arbejde og frihed.

Vi kan gøre mere

Virkeligheden er, at den offentlige sektor er under pres og har sit fokus på makroøkonomiske og globale problemstillinger.

 

I den situation må vi andre – du, jeg sammen med de 2 sektorer markedet og civilsamfundet – bringe vores ressourcer i spil. Og når vi gør det, så skaber vi en værdi, som ingen af de 3 sektorer kan skabe alene eller hver for sig.

 

Mine tanker bygger på, at vi – hver for sig – kan gøre mere. Og det har den fordel, at muligheden for at, alle får det bedre, er snublende nær. Samfundet, alle de andre, men 0gså os selv hver i sær. Det er stærkt tilfredsstillende at give noget. Det skaber god energi, tilfredsstillelse og glæde. 

Velfærd i moderne iklædning

Dette er en kærlighedserklæring til velfærdsstaten i en moderne iklædning. Der er mange muligheder for at realisere en drøm om et bedre samfund med styrket sammenhængskraft.

 

 

Og hvis man ønsker, at en drøm skal gå i opfyldelse, så handler det om at vågne op, gnide søvnen ud af øjnene og handle!

 

 

Håb om debat om at flere tænker med

Mit håb er, at aktive danskere, politikere, embedsmænd, brancheorganisationer, tænketanke, aktivister, direktører, beboervalgte m.fl. vil læse med. Og tænke med! Skyde tankerne ned eller lade dem vokse. Jeg håber, at medier også vil tage fat i emnet og bidrage til debatten.

 

 

Jeg håber også, at mine tanker kan inspirere til konkret handling, nye partnerskaber, nye alliancer og nye vinkler. Hvis mine tanker kan inspirere til nye projekter, innovation i hidtil usete samarbejdskonstellationer eller til fornyet tro på, at man selv kan gøre en forskel, ja, så kan jeg ikke forlange mere."

 

Jesper Nygård

Administrerende direktør i KAB

 

November 2012

 

Det sociale enzym, whitepaper

Det sociale enzym

Læs hele udgaven af Jesper Nygårds "Det sociale enzym - essensen af tanker om et velfærdssamfund".

Download Det sociale enzym